Tillgång till Veras Gräsmatta – unik mötesarena som samlar forskning, innovation och entreprenörskap

Som hyresgäst på Chalmersområdet har du närhet till en unik mötesplats som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Veras Gräsmatta är en del av Chalmers storsatsning på entreprenörskap med målet att förverkliga fler av forskningens idéer för en hållbar framtid. Satsningen kopplar samman industrin, forskare, startup-bolag och entreprenörer för att utveckla näringslivet. Utöver att ta del av intressanta event finns även möjlighet att själv boka mötesplatsen.

Den unika träffpunkten som öppnade 2017 finns på Vasaområdet på campus Johanneberg, och binder fysiskt och symboliskt ihop Chalmers Ventures, Stena Center och Chalmers tekniska högskola – som tillsammans står bakom satsningen. Mötesplatsen är ensam i sitt slag, placerad i hjärtat av Sveriges mest framgångsrika uppstartsmiljö. Här finns mötesrum, eventyta och arbetsplatser.

Ambitiös plats - vald med omsorg

Det är ingen slump att Veras Gräsmatta har etablerats just här. Här rör sig Chalmers studenter och forskare, och här finns Chalmers Ventures - en av världens högst rankade högskoleinkubatorer. I bakgrunden finns Chalmers ambition och storsatsning: att vid 2029 vara en internationell benchmark för ett entreprenöriellt universitet.

Visste du att! 

Vera Sandberg – Sveriges första kvinnliga ingenjör 

Veras Gräsmatta ligger på Vera Sandbergs allé 8 – som fått sitt namn från Vera Sandberg, som 1917 blev Sveriges första kvinnliga ingenjör. Med stark tro på sig själv och mod att strida mot rådande normer och strukturer bröt hon ny mark med sann entreprenörsanda. Dessa karaktärsdrag gjorde namnvalet av den nya mötesplatsen självskriven. En plats att mötas på - för studenter, forskare, entreprenörer, företagare och innovatörer som vill tänka utanför lådan, vara före sin tid och skapa nya värderingar för morgondagens samhälle. Välkommen att ta plats!

Bokning av Veras Gräsmatta

Via Renate Lilja Stena Center: event@verasgrasmatta.se eller på 031-79 72 070.
Events som arrangeras på Veras Gräsmatta ska innehålla ämnena innovation och/eller 
entreprenörskap.

Läs mer om Veras Gräsmatta och se
aktuella events:

www.verasgrasmatta.se