A Working Lab på Chalmersområdet

Sommaren 2019 kommer de första hyresgästerna att flytta in i det nya kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab, Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområdet. Men långt innan dess startar samverkan kring innovationsprojekt med byggnaden som testbänk. 

En härlig försommardag i början av juni togs det första spadtaget till nya innovationsarenan A Working Lab. Det blivande klarröda kontorshuset ska ha plats för 400 nya arbetsplatser och fungera som en testbänk både under och efter själva byggtiden. Akademiska Hus är byggherre och satsar cirka 380 miljoner kronor i samverkansprojektet.

A Working Lab, Johanneberg Sciencepark etapp 2

– Här utmanar vi oss själva på ett helt nytt sätt. Tillsammans med våra innovationspartners vill vi hitta nya lösningar för exempelvis bra akustik i byggnader med trästomme och framtidens samverkansmiljöer i form av ”Active Learning Workshop Room”. Dessutom vill vi utveckla oss själva för nå ut med innovationer i hela verksamheten och till branschen i övrigt, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

A Working Lab ska användas som test- och demonstrationsarena under och efter byggprocessen. Akademiska Hus har satt upp tre övergripande innovationsutmaningarna för byggnaden:

  • flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser
  • värdeskapande mötesplatser
  • klimatanpassat och resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck

A Working Lab kompletterar guldhuset och det svarta huset rakt över gatan, Johanneberg Science Park etapp 1. Tanken med byggnaderna är att skapa en sammanhängande samverkansmiljö med tydlig koppling både till Chalmers och företagen i området.

– Vi vill skapa en innovativ och värdeskapande samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer. Dessutom vill vi bidra till att ytterligare stärka Chalmers och Johanneberg Science Park med en tydlig entré till södra Campus Johanneberg, fortsätter Birgitta van Dalen.

A Working Lab är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park. Dessutom finns fler hyresgäster och innovationspartners som till exempel RISE, IVL, ByggDialog och ÅF.

Och det finns plats för fler!

För ytterligare information och hyresförfrågningar kontakta:

Anders Berg, fastighetschef Akademiska Hus
Tel: 031-63 25 69
E-post: anders.m.berg@akademiskahus.se

Illustration av interiör i A Working Lab, av Tengbom Arkitekter.