För oss är det viktigt att alla inblandade delar vår tro på ett attraktivt, hållbart och långsiktigt campus med utvecklingsmöjligheter utöver det vanliga. Det var så en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer växte fram.

Vi som samverkar för att visa möjligheterna för ditt företag att etablera verksamheten på Chalmersområdet i Johanneberg är Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park. Tillsammans jobbar vi för att visa alla fördelar men en etablering på Chalmersområdet – mitt i Göteborgs hjärta.

Vi arbetar aktivt med campusutveckling och vår målsättning är att skapa väl fungerande och värdeskapande mötesplatser för forskning, utbildning, näringsliv samt boende och rekreation. De nya innovationsarenorna Johanneberg Sciencepark etapp 1 (JSP1), och snart även A Working Lab (JSP2), ger över 800 människor nya arbetsplatser. Området är utvecklat i nära samarbete med Göteborg Stad. Vill du delta i sammanhanget?

Som hyresgäst i våra attraktiva byggnader kan du verka mitt i navet på Chalmersområdet. Kanske är det ditt kunskapsområde som skapar nästa synergi?

Här finns också drygt 10 000 Chalmersstudenter. Att studenterna knyter genuina kontakter med företagen direkt på campusområdet underlättar givetvis rekryteringsprocesser och skapar fina kontaktvägar mellan student och presumtiva arbetsgivare.

Så varför ska du etablera din verksamhet på Chalmersområdet? Är det för människorna, arkitekturen eller chalmersandan? Är det teknikperspektivet, forskningen eller göteborgscharmen? Eller den brinnande passionen för en och samma sak – att utvecklas på en plats som ger fritt spelrum för innovationer?