Trivector gör Chalmersområdet till testbädd för mobilitetslösning och hållbara transporter

29 april 2019

Att driva och delta i forskningsprojekt för hållbara transporter är ett medvetet val för konsultföretaget Trivector. Nu inleder de etapp 2 av EU-projektet IRIS på Chalmersområdet, som blir testbädd för forskning och vidareutveckling av en smart e-mobilitetslösning.
– Jag ser det som en ypperlig chans för Chalmersområdet att befästa sig som det mest framgångsrika området när det kommer till samordnade, miljöanpassade transportlösningar. En konkurrensfördel för Chalmers högskola samt ett attraktivt område för företag som vill verka hållbart att etablera sig på, säger Lennart Persson, kontorschef på Trivector Traffic.Ny teknik, ändrade beteenden, rätt planering samt utformning av rätt styrmedel är rätt väg mot hållbara transporter, säger Lennart Persson på Trivector.

Hållbara transporter har i över 30 år varit fokus för Trivector Traffic. Deras trafikkonsulter hjälper samhällsbyggare inom alla nischer att hitta lösningar som greppar helheten. De skapar även beslutsunderlag och erbjuder kvalificerade utredningar på alla nivåer: från kommunalt och regionalt upp till regeringsnivå. De drivs av ett stort behov av att belysa, besvara och förklara men målet är alltid att förbättra transportsystem. Insikten är glasklar:
– För att nå målet räcker det nämligen inte enbart med ny teknik, det krävs även ändrade beteenden, rätt planering samt utformning av rätt styrmedel, poängterar Lennart Persson.
Att ta del av aktuell forskning samt bidra till den är ett av Trivectors viktigaste verktyg för att utvecklas framåt och kunna ge sina kunder bäst leveranser.

Hållbara resor i en app

Det forskningsprojekt som Trivector varit en del av sedan 2017 heter IRIS. Ett femårigt EU-projekt där nya lösningar inom energi, mobilitet och informations- och kommunikationsteknik testas. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar den svenska delen av projektet på uppdrag av Göteborgs Stad, en av tre städer där testerna utförs skarpt. Tanken är att framgångsrika lösningar sedan ska kunna replikeras av följestäder.
– Vår del av IRIS så här långt har handlat om att ta fram en digital mobilitetstjänst för boende i Riksbyggens Brf Viva i Guldheden i Göteborg. 132 lägenheter helt utan parkeringsplatser men med en aktiv satsning på mobilitetstjänster. Vi har samlat ett antal mobilitetstjänster som ingår i deras boende i en gemensam app som gör det enkelt och smidigt för de boende att lösa sin transport på ett hållbart sätt, förklarar Lennart Persson.
Appen, eller EC2B som den digitala mobilitetstjänsten också kallas, ger tillgång till elcykelpool från GoRide, bilpool från Sunfleet samt en unik möjlighet att köpa digitala biljetter till kollektivtrafiken.

Tre delar som skapar helhet

Appen är en del. Men det handlar inte bara om att erbjuda en bra digital tjänst utan även ge människor stöd att ändra sitt beteende, att välja hållbara alternativ. Därför vilar mobilitetstjänsten på tre lika viktiga ben:

  1. Stark digital tjänst med relevant innehåll
  2. Rådgivning
  3. Community

– I samband med inflyttningen erbjuds de boende ett rådgivningsmöte med en mobilitetsexpert som möter just deras behov. Personligt anpassad information om hållbara resealternativ, helt enkelt. Vid varje inflyttningsetapp i Brf Viva ordnas även mobilitetskvällar med introduktion till mobilitetstjänsterna. Utöver servicen vi ger lär vi oss själva mycket av hur människor resonerar och agerar, insikter vi tar med oss vidare i projektet. Vi erbjuder sedan också rådgivning under en tid efter inflyttning för att skapa nya hållbara mobilitetsvanor.
Communitydelen handlar om att erbjuda ett sammanhang där de boende kan utbyta tankar och idéer med varandra och oss i ett gemensamt forum.

IRIS etapp 2 på väg till Chalmersområdet

Nästa steg för mobilitetstjänsten EC2B är att den ska erbjudas på Chalmersområdet. Förhandlingar pågår och utformning och omfattning planeras i samråd med områdets intressenter, bland annat Chalmers. Som gammal alumn på Chalmers och ingenjör från Väg och Vatten ligger detta projekt extra varm om hjärtat för Lennart Persson.
– Det hade varit otroligt häftigt om Chalmers skulle kunna erbjuda hållbar mobilitet till såväl studenter som anställda! Gå i bräschen för allas tillgång till hållbara tjänster. Förmodligen inleder vi projektet på området med en lightversion men jag ser stora möjligheter framåt. Tänk att erbjuda företag som etablerar sig tillgång till gemensam bilpool, kollektivtrafik, cykelpool och på sikt möjlighet att ansluta andra tjänster såsom hyrbil, elscootrar, självkörande bussar m.m. Att mobilitetstjänster finns på plats eller enkelt kan etableras gör det enkelt för nya aktörer att komma till området och utveckla sin verksamhet. Chalmers kan säga ”Kommer ni hit så löser vi er hållbara mobilitet!”

Ett område med kraft och energi

Drygt en fjärdedel av konsulterna på Trivector har en forskarutbildning i ryggen. En nära kontakt med forskning sprider kunskapen vilket hjälper deras kunder att bli mer effektiva och bättre.
– Det gör även att vi på Trivector utvecklar oss, har roligare och når bättre resultat. Vårt arbete med forskningsprojektet inom IRIS har gett oss förfrågningar från andra delar av Sverige och projektet på Chalmersområdet väcker stort intresse. Området erbjuder otroliga förutsättningar som testbädd för att utveckla mobilitetstjänster vidare, menar han.
– Det är ett samlat område med en smältdegel av nationaliteter som vistas här. Här finns en kritisk massa för att testa nya tidens mobilitetstjänster plus all spännande forskning som bedrivs här! Det är mycket som händer på området – här finns mycket kraft och initiativ, avslutar Lennart Persson.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Trivector, pågående projekt och uppdrag:
https://www.trivector.se/

Läs mer om mobilitetstjänsten EC2B:
EC2B.se
 

FAKTA OM EU-PROJEKTET IRIS
IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS testas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar den svenska delen av projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

Inom projektet testas och demonstreras 16 lösningar inom fem olika teman:

  1. Smart Renewables and closed-loop energy positive districts
  2. Smart Energy Management and Storage for Grid Flexibility
  3. Smart e-Mobility Sector
  4. City Innovation Platform (CIP)
  5. Citizen Engagement and Co-creation

Nio aktörer verkar i Göteborg:
Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns, Riksbyggen.
Dessutom deltar två aktörer på en övergripande nivå med alla 43 aktörer: RISE och IMCG.