Informationssamordnar i byggprojekt

7 juli 2017

ThinkRight Informationssamordning AB jobbar som Informationssamordnare i byggprojekt vilket innebär att vi tar hand om all dokumenthantering i projektet, samordnar projekteringen inom CAD/BIM och utför Modellsamordning i 3D.

- Vårt arbetssätt möjliggör att projektörer får korrekt underlag att arbeta med, att korrekta handlingar finns för produktion och att användbara handlingar finns för vidare förvaltning. Vi tänker rätt från början, säger Martin Schoultz.

www.thinkright.se