Samverkan på Chalmersområdet öppnar dörren till koldioxid som förnyelsebart bränsle

4 februari 2019

Föreställ dig en framtid där överskottsenergi lagras i flytande form och vätskan används som bränsle. På Samverkansplanet hos Johanneberg Science Park på Chalmersområdet förbereder innovativa startupbolaget Liquid Wind exakt detta. Som första bolag i världen planerar de en startklar svensk bränsleanläggning med koldioxid som återanvändbar råvara till 2022. Med 20 anläggningar beräknas de spara världen 50 miljoner ton i minskade utsläpp av koldioxid.
– Vi gick från samverkansprojekt på Johanneberg Science Park till bolag och väldigt många av mina lokala kontakter härstammar härifrån. Här finns ett naturligt nätverk och samarbeten för hållbara energilösningar och det var här dörren öppnades för oss, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.


Liquid Winds första anläggning har planerad byggstart under 2020 i Stenungsund, berättar grundaren Claes Fredriksson.

Omställningen till fossiloberoende och cirkulär samhällsekonomi är det som ligger allra högst upp på hans och företagets agenda.
– Liquid Wind ska bygga världens första koldioxidneutrala bränsleanläggning med hög kapacitet. Den drivs av överskott av vindenergi och omvandlar koldioxid och vatten till flytande bränsle, förklarar Claes Fredriksson.

Grön metanol för transportbranschen…

Innovationen i förenklad form handlar om att göra en förnybar variant av metanol på konstgjord väg. Koldioxid samlas in, renas, blandas med vätgas och omvandlas till vätska – produkten fossilfritt metanol. Detta fungerar som drivmedel till hela transportsidan: shipping, närsjöfart, stora lastbilar, vanliga bilar och även som råvara till grönt flygbränsle.
– Potentialen för grön metanol är enorm med tanke på att vi i landet konsumerar 8 miljoner ton bränsle varje år. Vårt bränsle är dessutom lokalt producerad och inte baserad på fossil olja.

…OCH effektbalansering för smarta elnät

Utöver grönt bränsle erbjuder Liquid Wind ytterligare en produkt, en genialisk ”bieffekt” av produktionsanläggningens drift och själva elkonsumtionen. Som stor elkonsument kan de erbjuda elleverantörerna hjälp att balansera sina nät: det vill säga stänga av och sätta på produktion utifrån elnätets behov.
– Vi erbjuder en balanseringstjänst där vi kan vi tjäna pengar på att inte köra fabriken vid vissa tidpunkter, säger Claes Fredriksson. För ett nytt företag som vårt är denna lite ovanliga bredd av erbjudanden möjlig. Liquid Wind kan nyttja ett helt eget fält och ta tillvara alla möjligheter där mer nischade bolag kan ha svårt att anta utmaningen.

Samverkan ända ut i fingerspetsarna

Första anläggningen börjar byggas 2020 i Stenungsund, som utgör Sveriges största kemiindustrikluster. Här finns restprodukter Liquid Wind kan återanvända samt rutin, erfarenhet och djup kunskap inom området. Kommande 20 år ska totalt 20 anläggningar etableras i hela Skandinavien, enligt plan. Projektet har stöd från Västsvenska Kemi- och Materialklustret med medlemmar från akademi, industri och offentlig sektor. Med på resan finns stora massaproducenter samt tongivande återvinnings- och energiaktörer som Stena, Renova och Göteborg Energi samt ingenjörsfirman COWI. Projektet omfattar också samverkan med aktörer inom fordonsindustrin, motortillverkare samt skogsindustrin för att sätta effektiva gemensamma regelverk som bidrar till en hållbar omställning.
– Utöver att minska mängden koldioxidutsläpp kommer nya arbetstillfällen skapas inom grön kemi, med start i Västsverige.

Bygga klokt och försiktigt – men det är bråttom

Arbetet med planering, finansiering och avtalsskrivande tar just nu all tid. Liquid Wind består i dagsläget av tre personer men strategiska rekryteringar är planerade för att få ihop alla delar. Ett konsortium med fyra tunga spelare i branschen hör också till organisationen.
– Vi ska bygga klokt och försiktigt men samtidigt aggressivt. Det är bråttom att utveckla drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror om vi ska rädda planeten och tajmingen är helt rätt.

Spontana möten en fin bonus

På kontoret på Samverkansplanet finns värden som passar Claes Fredrikssons uppdrag som drivkraft i projektet. Varierande arbetsytor möjliggör effektiva möten med externa kunder, partners och leverantörer, och stimulerar inte minst de lite mer oväntade: möten som sker spontant.
– Här på Chalmersområdet springer jag på folk på ett väldigt intressant sätt, helt slumpartat och det händer grejer bara genom att vistas här. Jag rör mig i ett naturligt nätverk och samarbeten för hållbara energilösningar. Miljön är dessutom socialt välkomnande och bäddar för en intim dialog.

Chalmersområdet är ett smörgåsbord

Claes Fredrikssons slår gärna ett slag för de initiativ från Johanneberg Science Park samt Västsvenska Kemi- och Materialklustret som äger rum på Chalmersområdet.
– Här pågår nätverksevent och intressanta mötesserier där du träffar människor du kanske aldrig annars skulle mött. Se det som ett smörgåsbord och ta för dig helt enkelt. Väldigt många av våra viktiga, lokala kontakter har vi fått här, avslutar Claes Fredriksson.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
etablera-stage.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Liquid Wind och deras projekt:
https://www.liquidwind.se/