Samhällsbyggnadshuset klart och invigt

22 september 2017

Det omfattande ombyggnadsprojektet av Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers campus Johanneberg är nu färdigställt. Den 15 september invigdes byggnaden och verksamheten är i full gång.

Projekt Samhällsbyggnad som inleddes januari 2016 har inneburit en omfattande ombyggnad av Arkitekturhuset och kurshuset Väg och Vatten 1. Chalmers vision för verksamheten är att samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår.

– Samhällets utmaningar blir alltmer komplexa och kräver att djup ämneskunskap kombineras med flervetenskapliga angreppssätt. Inom samhällsbyggnadsområdet innebär det att vi måste arbeta med en helhet från konstnärlig gestaltning till förmåga att designa flöden av material, energi och människor och att genomföra komplexa byggprojekt inom budget. Vår utbildning och forskning kräver därför ett ökat samarbete mellan olika vetenskapsområden såväl som med andra aktörer. Förvandlingen av A-huset och V-huset till Samhällsbyggnadshuset ger oss förutsättningar för spännande möten och ökad samverkan, säger Stefan Bengtsson rektor Chalmers.

Illustration: White Arkitekter

Ombyggnadsprojektets mål har varit att bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer. De nya lokalerna ska ge goda förutsättningar för möten mellan forskare och studenter från de olika institutionerna bland annat genom att stråk och mötesplatser har skapats i hela kvarteret.

– Målet för projektet var att skapa nya samverkansmiljöer för verksamheterna i byggnaderna. Detta innebär bland annat nytt centralt placerat café och en unik biblioteks- och studiemiljö, tillsammans med moderna arbetsplatser, mötesplatser och utbildnings- och studentmiljöer. Fokus har också varit att skapa en hållbar byggnad ur alla perspektiv säger Niclas Arfvidsson vd Chalmersfastigheter.

Totalt investerade Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter och Chalmers cirka 360 miljoner kronor i ombyggnadsprojektet. Samhällsbyggnadshuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver vilket var en stor teknisk utmaning beroende på byggnadernas ålder.

– Samarbetet med Chalmers, Chalmersfastigheter, Veidekke och White har varit framgångsrikt. Det har funnits ett mycket starkt engagemang i projektet sedan start, inte minst beroende på att många inblandade själva har studerat här. Resultatet är en öppen och attraktiv kunskapsmiljö, väl anpassad till Chalmers verksamhet, säger Birgitta van Dalen marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.