Rätt plats för kick i rätt riktning

15 augusti 2018

För företag som vill utvecklas inom hållbar utveckling är Chalmersområdet i Johanneberg en perfekt utgångspunkt. I Vasa A, ett grönt hållbarhetshus, finns Ekocentrum strategiskt placerat. Sedan 1993 bedriver de en unik verksamhet genom att kombinera hållbarhetsutbildningar med en pedagogisk permanent utställning där goda exempel och lösningar för ett hållbart samhälle inspirerar besökare från hela världen.
– Vi samverkar på olika plan och i olika projekt i vår strävan att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Behöver du en skjuts i miljödiplomerings- eller ISO-certifieringsprocessen så kan vi bidra med både kunskap och inspiration, säger Eva Lundgren, verksamhetsledare för Ekocentrum.


Rätt plats för dig som vill utvecklas hållbart, enligt Eva Lundgren, verksamhetsledare för Ekocentrum.

Ekocentrum är en kunskapsbank och neutral mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, innovatörer och allmänhet. Inte minst erbjuder stiftelsen ett gediget program kostnadsfria föreläsningar för allmänheten om allt från KRAV-mat till biogasbilar.
– Verksamheten finansieras helt genom intäkter från våra utbildningskunder och utställare, och varje år tar vi emot och utbildar 14,000 besökare från offentlig sektor, näringsliv, skolor och högskolor, berättar Eva Lundgren.
Utöver utbildningar arrangeras även seminarier kring hållbart byggande, hållbara transporter och hållbar IT. Till företag och organisationer erbjuds strategisk rådgivning i syfte att utveckla hållbarhetsarbetet.
– Tillsammans med ledning, chefer och medarbetare strukturerar vi upp vad som behöver göras och lägger upp en plan för hur arbetet ska genomföras.

Stor bredd på miljöutbildningar

Ekocentrum fick en boost 1995 när Göteborgs stad införde krav på miljödiplomering och efterfrågan på kvalificerad miljöutbildning steg bland såväl småföretag som i de kommunala förvaltningarna. Bredden på kunder som utbildats genom åren är stor; allt från advokater och reklambyråer till lastbilschaufförer.
– Grundläggande utbildningar kör vi fortfarande, även om innehållet har uppdaterats i takt med att hotbilden för jorden har förändrats och därmed även lösningarna, säger Eva Lundgren.
Idag erbjuder Ekocentrum även en rad nischade specialutbildningar, som en unik utbildning för giftfri förskola gentemot förskolepersonal, en utbildning i hållbart städ gentemot städbranschen samt en utbildningsserie riktad till arkitekter, byggingenjörer andra i bygg- och fastighetsbranschen i hållbart byggande.
– Vi är också aktiva i olika spännandeprojekt. I ett aktuellt EU-projekt är vi exempelvis med och tar fram en internationell master i hållbart entreprenörskap.

Ställer ut nya innovativa lösningar

Kontaktnätet är brett vad gäller hållbarhetskompetens i landet och Ekocentrum samverkar med experter inom både akademi och näringsliv. Samverkan med innovativa företag i området är också stor – och det geografiska läget är gynnsamt.
– På Chalmersområdet finns många intressanta startups med innovativa lösningar som är intressanta för våra besökare. Utländska delegationer på besök hos oss är dessutom mycket intresserade av att träffa energiforskare och där har vi ju en ovärderlig närhet till Chalmers, förklarar Eva Lundgren.

Huset på Vasa är ett living lab

Huset där stiftelsen sitter var tidigare sjukhus och innan dess ett så kallat fattighus uppfört på 1800-talet. Utformningen från sjukhus till dagens kontorslokaler har Ekocentrum påverkat stort.
– Vi var pådrivande att det skulle vara en hållbar renovering! Så mycket möda har lagts på att göra detta till ett miljöanpassat hus med hållbara material och genomtänkta lösningar rakt igenom.
Det mest spektakulära i lokalerna är de urinseparerade toaletterna där näringen från urin tas tillvara och där spolvatten är regnvatten från taken.
– Detta var något helt nytt 2003 när vi fick det installerat och lösningen har väckt mycket uppmärksamhet, inte minst bland våra besökare från länder med vattenbrist. Systemet har också visat sig fungera utmärkt även om vi har upp till 14,000 besökare i våra lokaler varje år.
En lokal startup har även använt verksamheten som ett living lab i framtagning av en innovativ produkt: Zsofia Ganrot har med sitt företag AGAIN lanserat ”gainutri” - urin i pulverform.
– Istället för att importera konstgödsel visar hon att det finns mer hållbara alternativ. gainutri återför näringen från vår urin till kretsloppet: 98 % fosfor och 70 % kväve och kalium, vilket också minskar belastningen på reningsverken.
För att påminna om den kreativitet som samverkan kan generera får därför alla besökare med sig en påse gödning producerad i huset att använda i sina blomkrukor.
Ekocentrums verksamhet med seminarier och kvällsföreläsningar är intressant för alla möjliga företag, både privata och offentliga.
– Är du intresserad av ny kunskap och av att träffa andra i samma situation att byta erfarenheter med, så är du välkommen till oss och till Chalmersområdet, säger Eva Lundgren avslutningsvis.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Ekocentrum, deras miljöutbildningar, seminarier och utställningar:
https://www.ekocentrum.se/