Nytt från oss som verkar och samverkar på Chalmersområdet

Lika nöjda som våra hyresgäster är över sin etablering på Chalmersområdet – lika stolta är vi över det de åstadkommer i sina respektive verksamheter. Hos oss verkar och samverkar över 140 företag och organisationer, och som på olika sätt drar nytta av områdets närhet till innovation, forskning och studenter. I mötet mellan olika verksamheter och företag skapas dessutom synergieffekter som leder till nya affärer. Läs, inspireras och få en inblick i hur du som hyresgäst med utvecklingsambitioner också kan dra nytta av samverkansmiljön på Chalmersområdet: i eget kontor eller i coworkingmiljö.