På rätt plats för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap

27 augusti 2018

Chalmers Ventures har precis samlat hela sin verksamhet med affärsutveckling, investering och stab till ett gemensamt kontor i en vindsvåning i Vasahuset 3 på Chalmersområdet.
– Vi samlar nu hela vår organisation vilket skapat en miljö som ger maximal utvecklingspotential för våra bolag och entreprenörskap, säger Linnéa Lindau, VD för Chalmers Ventures.


Linnéa Lindau, VD för Chalmers Ventures som bygger och finansierar bolag samt bidrar till en entreprenöriell kultur inom akademin.

Chalmers Ventures är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola och bildades 2015 genom att Chalmers Innovation, Chalmersinvest och Encubator slogs ihop till ett helt nytt bolag. Som kombinerad inkubator, accelerator och investeringsverksamhet utgör de navet i en kraftsamling för att bli världsledande inom tech-baserade startups. Satsningen ska skapa fler teknikbaserade tillväxtbolag samt stärka entreprenörskap på Chalmers.
– Syftet är att bygga en långsiktig verksamhet som också bidrar till Chalmers attraktionskraft. Vi uppfyller detta uppdrag genom att bygga och finansiera bolag samt att bidra till en entreprenöriell kultur bland studenter och forskare, förklarar Linnéa Lindau.
Chalmers Ventures erbjuder såddbolagen expertcoaching, ett stort nätverk samt finansiering.
– I nuläget är vi rankade som bästa nordiska universitetsdrivna inkubator av UBI Global, 3:a inom EU och 12:a i världen.

Hela verksamheten bygger på samverkan

Beslutet att samla in sin verksamhet på Chalmersområdet är helt logisk.
– Även om vi i stor utsträckning lever och verkar digital värld så finns det inget som slår när människor kan mötas, utbyta idéer och hitta nya lösningar på problem tillsammans. Det vi kallar för Co-Creation. I samma hus och i samma område rör sig nu forskare, lärare och studenter inom entreprenörskap och innovation, ledare inom techbolag och industri, startups och entreprenörer, coacher och investment samt intressenter som näringsliv, industri och influencers.

Flytten ger en mer samlad kontakt

Som kombinerad inkubator, accelerator och investerare arbetar Chalmers Ventures strategiskt med bolag i Göteborgsområdet. När det kommer till forskare så bidrar Chalmers Ventures exempelvis genom att erbjuda Tech Transfer, som hjälper till att kommersialisera och affärsutveckla forskarens tekniska idé. De arbetar genom ett brett kontaktnät med ledande kompetens där kvinnor och män med erfarenhet inom exempelvis bolagsutveckling, investment och försäljning finns med. Flytten till Vasaområden tror Linnéa Lindau kommer att skapa en ännu mer samlad kontakt mot deras bolag samt ge intressanta mervärden.
– Att hjälpa till att bygga entreprenörer och företag som just nu är med och förändrar samhället i grunden är naturligtvis både spännande och inspirerande. Många aktiviteter på området som seminarier, nätverk och pitchar är öppna för allmänheten. Det tillför en grym energi som helt klart bidrar till något positivt för området som helhet. I planen ligger att våra startups framöver kan komma att flytta in i Vasahusen 2-3, vilket skapar möjligheten för oss att växa ytterligare.

Intressant mötesyta på Veras Gräsmatta

Koncentrationen av innovation och entreprenörskap på Vasaområdet en spännande utveckling inom Chalmers.
– Att så många relevanta aktörer finns samlade på ett område skapar naturligtvis en extra nerv. Sedan ligger Kapellplatsen ligger precis bredvid med utmärkta kommunikationer som gör att vi kommer närmare centrum i Göteborg, säger Linnéa Lindau.
Hon lyfter gärna ett av flera unika forum för samverkan som finns på området:
– Vårt nya communityområde, Veras Gräsmatta, är en lyckad satsning där en mötesyta skapats som generar event, möten och samskapande inom entreprenörskap. Väl värt att kika in!

3 lysande exempel ur Chalmers Ventures portfolio

1. Sigmastocks – digitalt sparverktyg
”Sigmastocks grundades 2014 av Mai Thai och Nanna Stranne och erbjuder redan ett ledande digitalt sparverktyg som hjälper dig att spara i aktier. De är med på årets 33-listan från NyTeknik.”

2. TRINE – crowdfunding inom solenergi
”TRINEs inriktning är att alla kan vara med och göra gott genom att möjliggöra för ren el i utvecklingsländer. De landade precis Sida som garant. Detta är första gången någonsin en crowdfunding-plattform får ett statligt biståndsorgan som garant.”

3. Swedish Algae Factory – kiselalger som ökar effekten hos solceller
”Swedish Algae Factory startades av forskaren Angela Wulff, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, i samarbete med studenten Sofie Allers från Chalmers Entreprenörskola. De arbetar med kiselalger som bland annat kan öka effektiviteten hos solceller och fånga upp koldioxid. Även Swedish Algae Factory ligger med på årets 33-lista.”

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Chalmers Ventures, deras erbjudande, arbete och resultat:
http://www.chalmersventures.com/

Foto: Chalmers Ventures