Bygg på Göteborgsandan och fortsätt samverka!

1 november 2017

Vad krävs för att göra  en plats till en stimulerande miljö för lärande, innovation och utveckling?
Vi ställde frågan till Mattias Goldmann – VD för den gröna  och liberala tankesmedjan Fores.

– Låt mig börja med att säga något så skenbart oseriöst som att det måste vara kul. De vi framför allt vill nå har många olika möjligheter att välja mellan, och är ofta inte i grunden särskilt styrda av var man tjänar mest pengar – utan av var det är göttast eller mest stimulerande att vara. Det är ungefär samma inriktning som vi på tankesmedjan Fores har. Vi ska vara en stimulerande mötesplats och en brobyggare mellan forskning, policy och näringsliv. Det blir nästan per definition roligare än om var och en håller på med sitt på sin kammare. Är de som möts alltför lika blir det inte särskilt spännande. Här tror jag mycket på Chalmersområdet, eftersom det finns en tydlig Göteborgsanda där samverkan är mer naturligt än på andra håll – bygg på det!

Varför är det viktigt att studenter, forskare, företag, organisationer, boende och besökare på Chalmersområdet samverkar för en hållbar utveckling inom området?
– Politiken är oerhört fast i sina stuprör, trots att alla är överens om att vi måste ta oss upp ur dem, och på alla större arbetsplatser känner man nog att det egna ansvarsområdet är lite för smalt för att man ska kunna ta ett ordentligt grepp på hela hållbarhetsutmaningen. Samtidigt har vi, inte minst med de nya globala hållbara utvecklingsmålen, slagit fast att vi samverkar mycket bredare – det är rentav det sjuttonde och sista målet. Här behöver vi er på Chalmers; kan ni visa vägen för hur vi når varandra så är ni relevanta långt bortom campus och landsgränser!

Hur står sig Chalmersområdet runt Johanneberg Science Park som innovationsarena internationellt sett?
– Ett viktigt område som, genom sina aktörer med engagemang och öppenhet för det nya, visar att man är med i den oerhört snabba omställning som sker nu. Ser det som angeläget att Chalmers och Västsverige profilerar sina styrkor som kan vara världsledande. Jag tänker inte minst på transportsektorn.

Varför ska man välja att etablera sin verksamhet här?
– Jag tror att man ska vara på plats för att tidigt fånga upp teknik- och beteende- skiften, men också för att brett skapa nya partnerskap för omställningen vi står inför. Men framtiden är mer spännande och dynamisk än var man formellt och fysiskt är etablerad – det riskerar att bli en begränsning snarare än en möjlighet. Se till att ständigt vara med i det nya som sker på Chalmers och Johanneberg, var du än är i världen – formellt och fysiskt!