Kommer du in här så händer det grejer

10 april 2018

För tre år sen tog HSB Göteborg ett beslut. Att lämna en traditionell kontorsmiljö och flytta sina 130 medarbetare till en helt och hållet aktivitetsbaserad kontorsyta på Johanneberg Science Park. Valet innebar också att de blev en del av ett kluster för samhällsbyggnad, där samverkan med andra samhällsaktörer inom näringsliv och akademin är en viktig hörnsten.
– Det är i samverkansmiljöer som kreativiteten blomstrar. Idag ser vi helt nya möjligheter, vi växer och tar bättre beslut. Ett lysande exempel är HSB Living Lab, där vi tillsammans med tolv samarbetspartners skapat ett världsunikt levande lab. Ett bostadshus på Chalmersområdet med hyresgäster där forskning på framtidens hållbara boende bedrivs IRL. Sammantaget har flytten gett oss ett nytt liv, ett nytt driv och lyft vårt varumärke, säger Lars Göran Andersson, VD på HSB Göteborg.

Foto: Kristin Lidell

HSB är en medlemsorganisation som till 100 % ägs av sina medlemmar. Bolaget bygger och förvaltar bostadsrätter samt utvecklar medlemsverksamheter genom utbildning och stöttning av styrelser för sina föreningar. Dessutom äger HSB egna hyresfastigheter med lägenheter som hyrs ut till bosparare och medlemmar. HSB Göteborg är helt självstyrande och omfattar 14 västsvenska kommuner.

Uppdrag att skapa det goda boendet

Ett grundläggande uppdrag för HSB är att skapa det goda boendet, något som förpliktigar och gör nytänkande till ett krav. Nätverket med andra företag och tillgång till den forskning som bedrivs på Chalmersområdet driver HSB Göteborgs utveckling i rätt riktning.
– Vi vill utvecklas, och vi vill hela tiden förbättra oss genom ny kunskap. Vår etablering här har placerat oss i rätt sammanhang, tillsammans med andra som delar vårt mindset: att lösa problem och hitta nya möjligheter samt en vilja att tänka nytt tillsammans med andra.
Just samverkan är ett av HSB:s kärnvärden – och själva miljön skapar möjlighet till dialog, menar han. Att hitta samarbeten är givande på fler plan, inte minst för rekrytering. HSB Göteborg förvaltar 38 000 lägenheter och har som mål att producera 300 nya bostadsrätter per år. Kompetensförsörjning blir därför en viktig fråga, HSB Göteborg behöver rekrytera kunskap för att utvecklas men hårt tryck inom byggsektorn ger konkurrens om spetskompetensen.
– Ett viktigt syfte med att vi flyttade hit var att komma närmare studenterna. Vi behöver hitta rätt kompetens, attrahera spjutspetsarna inom hållbar utveckling men även inom digitalisering. Vi behöver utnyttja digitala möjligheter för att bli mer kostnadseffektiva, säger Lars Göran Andersson.
Det har blivit enklare att rekrytera även utanför campusmiljön, konstaterar han.
– Vårt sätt att jobba i samverkan och den miljön vi verkar i väcker intresse. Sen vi flyttade hit kan vi bara konstatera att fler söker sig hit helt spontant.

Foto: Krister Engström

Hållbarhetsforskning pågår i HSB:s lägenheter

När beslutet att etablera sig på Chalmersområdet tagits var det ganska diffust för ledningen exakt hur samverkan skulle gå till och vad det skulle leda till.
– Vi lämnade det öppet i tron att skapar man attraktiva miljöer så händer det grejer. Och det gjorde det, vi är supernöjda!
Något av det första de gjorde var att initiera ett projekt ihop med näringslivet och akademin som är det största enskilda forskningsprojektet i Sverige någonsin inom hållbart boende: HSB Living Lab.
– I ett bostadshus med lägenheter på Chalmersområdet har forskningen bokstavligen flyttat hem till hyresgästerna. Målet är att få fram hållbara produkter och tjänster för framtidens boende med fokus på energi, resurseffektivitet, tvätt, vatten och innemiljö. Över 2000 sensorer mäter och registrerar allt som händer i huset och projektet ska pågå i 10 år. Det är så länge vi har bygglov, säger Lars Göran Andersson.

Stora möjligheter inom alla branscher

Denna typ av projekt hade aldrig kunnat genomföras om de inte etablerat sig i Johanneberg Science Park, menar han.
– Vi stimuleras oerhört av en kreativ miljö. Ingen dag är den andra lik, här rör sig så mycket människor med allt det ger i form av samtal och möten. Det händer saker per automatik och här finns givande frukostmöten, event och debatter. Det är oerhört roligt att gå till jobbet, säger Lars Göran Andersson.
Övergången till aktivitetsbaserad miljö, utan fasta platser och en mer flytande, behovsstyrd miljö var inte helt okomplicerad – Initialt var det en utmaning eftersom människor vill ha trygghet och detta val innebar ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Men väl över tröskeln och med facit på handen så vill du inte tillbaka. För oss var det ett viktigt beslut för framtiden och avgörande för våra målsättningar.

Foto: Krister Engström

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
etablera-stage.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om HSB Göteborg och deras hållbarhetsarbete:
https://www.hsb.se/goteborg/

Läs mer om HSB Living Lab:
https://www.hsb.se/hsblivinglab/