Tyréns och Bengt Dahlgren – etablerade på "samverkansplanet" i JSP1

4 juli 2017

Tyréns och Bengt Dahlgren har kontorsplatser på ”Samverkansplanet” i JSP1, som är den yta där flertalet företag sitter för att samverka över gränser. Båda är ägare i Johanneberg Science Park och etableringen faller sig naturlig med ambitionen att samverka i pågående och nya projekt.

Tyréns medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Sedan starten 1942 har Tyréns utvecklats till en koncern med 1500 medarbetare, kontor över hela Sverige och dotterbolag i England, Danmark och Estland. Sven Tyrén som grundade bolaget var Chalmerist och en utvecklingsinriktad person. Företaget har även ett nära FoU-samarbete med flera universitet och högskolor.

Bengt Dahlgren är teknikkonsult som är verksamma inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Sedan starten i Mölndal 1952 har Bengt Dahlgren utvecklats till en koncern med ca 400 medarbetare över hela Sverige. Grundaren Bengt Dahlgren, som själv var aktiv i bolaget ända fram till 80-talet, ansåg att det var ytterst viktigt att satsa.

Kommentar från hyresgästerna

- Vi har flera pågående samverkansprojekt med Chalmers och Johanneberg Science Park och för att öka fokus är det en fördel att fysiskt finnas på plats. Det ger förutsättningar att utveckla bättre idéer tillsammans med andra företag; Johanneberg Science Park, akademin och staden, menar Birgitta Olofsson, Tyréns.

gå till hemsida

- På Johanneberg Science Park kan vi samarbeta med olika aktörer: staden, forskare och olika företag inom näringslivet. Ibland behöver man befinna sig på ett neutralt plan, där man har samhällsutvecklingens bästa för ögonen. Vår närvaro på samverkansplanet skapar förutsättningar för att i pågående och kommande projekt driva denna utveckling framåt, fortsätter Henrik Jönsson, Bengt Dahlgren.

gå till hemsida