Intervju med Lars Göran Andersson, HSB

5 juli 2017

HSB var en av de första delägarna att gå med i Johanneberg Science Park, hur tänkte de då när de etablerade sig på Johanneberg Science Park? 

– Redan då började vi fundera över i vilken grad vi ville etablera oss där. Tankar fanns på att ha bara en mindre projektgrupp på området men vi kom fram till att det var viktigt för oss att hålla ihop hela organisationen och därför flyttar vi hela huvudkontoret, berättar Lars Göran Andersson.

HSB har redan en stark närvaro på området i och med HSB Living Lab, vilket skapar många möjligheter att utveckla boendelösningar och samarbeten med såväl andra företag som med akademi och forskning. Kontorsflytten innebär ytterligare möjligheter att dela kunskap och delta i branschöverskridande sammanhang.

– HSB är en innovativ organisation som ligger bakom uppfinningar som idag är självklara, som tvättstuga och sopnedkast. Att finnas i den här miljön kan väcka nya tankar och skapa nya arbetssätt. Då kan vi också attrahera medarbetare som förstår att vi är ett modernt företag och att det är utvecklande och spännande att jobba här.

2015 firar HSB 90 år som Sveriges största bostadskooperation. Varumärket är förknippat med förtroende, trygghet och kvalitet. 

– Den bilden vill vi givetvis förvalta men om vi dessutom kan stärka bilden av oss själva som innovativa, moderna och utvecklingsbenägna banar vi väg för ytterligare 90 framgångsrika år, tror Lars Göran Andersson. 

Besök HSB:s hemsida