I rätt anda från startup till etablerat företag

6 december 2018

Som fristående inkubator välkomnar Framtidens Företag drivna entreprenörer med tillväxtpotential och internationella ambitioner. De hjälper till att etablera, utveckla och ibland även finansiera bolag och bidrar med 18 års erfarenhet av inkubation. De spelar på så sätt en viktig roll i den regionala utvecklingen. Sin lokal på 574 kvadratmeter på Vera Sandbergs Allé, centralt på Chalmersområdet, delar de med tjänsteföretagen i sitt inkubatorprogram.
– För våra bolag är det fördelaktigt att vistas i en kreativ miljö med andra entreprenörer i samma fas, säger verksamhetsansvarig Malin Jovanovic Gunnarsson.


Här verkar vi tillsammans i ett naturligt sammanhang; vi inspireras av allt som händer på området och har närhet till kunskap och akademien, säger Malin Jovanovic Gunnarsson.

Tjänsteinnovation med fokus på digitala tjänster är Framtidens Företags nisch. Genom åren har mer än 110 bolag passerat genom inkubatorn. Exempel på företag som startat sin bana hos Framtidens Företag och genom stöttning tagit sig från startup till etablerat företag är Let’s Deal, Net Clean och Appland.
– Vår styrka och vårt signum är att vi utvecklar både individ och idé. Hos oss är människan i fokus och det tror jag är väldigt viktigt, säger Malin Jovanovic Gunnarsson.
Deras kunder är en varierad grupp med jämn fördelning män och kvinnor i åldern från 20 upp till 50 plus.
– Det de har gemensamt är ett eget driv som entreprenörer. Och en affärsidé med någon digital lösning kopplad till idén.

Externa experter stöttar drivna entreprenörer

Lokalerna ger förutsättning för gemenskap och genom inkubatorprogrammet adderas struktur, utbildning och nätverk. Inkubatorns metod är att vara snabbrörlig och lyhörd inför varje bolags egenart och behov. Varje kund har sin individuella handlingsplan och experter med förståelse för en startups process anlitas externt.
– Istället för att anställa så tar vi in handplockade coacher och affärsutvecklare från näringslivet, personer med spets inom de områden som våra uppstartsbolagen behöver stärka.
 

Unika idéer i samverkan

Framtidens Företag startades 1999 som ett initiativ från Handelshögskolan och näringslivet men är sedan 2000 en fristående inkubator. De drivs som ideell förening som ägs av sina medlemmar och delfinansieras av Västra Götalandsregionen. Två anställda sköter verksamheten med innovation som grundpelare. Eftersom inkubatorn till viss del är skattefinansierad stöttar de av konkurrensskäl inte företag vars produkter eller tjänster redan existerar på marknaden.
– Vårt mål är att skapa nya arbetstillfällen utifrån nya idéer. Vår utmaning är att hela tiden hitta goda idéer att fortsätta arbeta med. Idéer där vi kan tillföra kompetens och där vi kan bolla in samverkan med rätt partner, förklarar Malin Jovanovic Gunnarsson.
Framtidens Företag ingår i Vinnovas excellenceprogram, som genom delfinansiering ger dem möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.
– Detta innebär att vi har haft möjlighet att förfina vår inkubatorprocess till att på ett säkrare sätt identifiera, anta och utveckla bolag som lever upp till Excellens-definitionen.

Opartisk inkubator i en kreativ miljö

En startup befinner sig inom inkubatorns sfär i upp till 3 år. Målsättningen är att företaget då har vuxit, hittat rätt form och är redo att flytta ut.
– Framtidens Företag tar inga ägarandelar av våra startups och kan på så sätt erbjuda ett opartiskt engagemang. När ditt företag flyttar in är det ditt, och när det flyttar ut är det fortfarande ditt, poängterar Malin Jovanovic Gunnarsson.
Hos Framtidens Företag kan företagen sitta i egna rum alternativt sitta med andra företagare i öppen flexlösning.
– Vissa väljer att hyra ett skrivbord ett par timmar i veckan, allt efter behov.
De sitter perfekt till på Chalmersområdet, menar hon: ovanför Wijkanders populära restaurang, nära Chalmers Innovation och mittemot Veras Gräsmatta – en mötesplats på campus som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag, en del av Chalmers storsatsning att förädla idéer för en hållbar framtid.
– På somrarna kan vi jobba och ha möten utomhus på Work OUT, områdets utekontor. På Chalmersområdet finns överhuvudtaget många kontaktytor för nätverkande, och att sitta i en sådan här miljö gör verkligen skillnad, avslutar Malin Jovanovic Gunnarsson.

Digital entreprenör?
För att ta plats på inkubatorprogrammet hos Framtidens Företag krävs:

  • Kund är identifierad och ni har ett specifikt angreppssätt för att nå dem.
  • En tjänsteidé med digital lösning kopplat till idén
  • En nytänkande, bärkraftig och ekonomiskt hållbar affärsidé.
  • Tillväxtpotential och sikte på att nå en global marknad.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Framtidens Företag och deras inkubatorprogram:
https://framtidensforetag.se/