Här kan vi lättare leva som vi lär

10 september 2018

Hållbar stadsutveckling med stark verklighetsförankring är Mistra Urban Futures fokus och därför är det viktigt med kontor på bra plats. Som nätverkande organisation på Chalmersområdet i Johanneberg i Vasområdet, delar de med sig av ny kunskap för komplexa utmaningar inom hållbar stadsutveckling via sex lokala plattformar – i sex mellanstora städer utspridda i världen. Den gemensamma visionen är hållbara städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga.
– Från våra lokaler på Chalmersområdet kan vi leva som vi lär, konstaterar Ulrica Gustafsson, eventansvarig. Vi har perfekt närhet till forskning samt andra aktörer. Detta främjar ett kunskapsutbyte där akademi, offentlig förvaltning & politik, näringsliv och civilsamhälle kan mötas i både formella och informella sammanhang.


Chalmersområdets läge främjar det kunskapsutbyte som är viktigt för Mistra Urban Futures, menar eventansvarig Ulrica Gustafsson.

Inom området stadsutveckling är utmaningarna ofta komplexa och berör många olika sektorer, discipliner och kulturer. Svar och lösningar måste hittas genom samarbete – och detta är Mistra Urban Futures specialitet. Är du exempelvis intresserad av aspekter av attraktiva områden runt tågstationer, kulturens värde i staden, och beslutsmodeller för ökat kollektivtrafikresande. så kan de visa dig till ny input.
Begreppet ”co-creation” beskriver det sätt som Mistra Urban Futures närmar sig alla sina uppdrag.
– Det handlar om att tillsammans med andra identifiera utmaningar, formulera frågorna, ta fram kunskaper – både akademisk och erfarenhetsmässig och sprida för att realisera resultaten. Medskapa för ny kunskap!

Verklighetsförankrade projekt – lokala och globala

Mistra Urban Futures etablerades 2010 för att främja en hållbar stadsutveckling i samarbete med både lokala och globala intressenter. De leds av internationell en styrelse och ett konsortium bestående av nio parter i Västra Götaland. Centrumet är verksamt i sex städer Göteborg, Sheffield-Manchester, Kisumu, Skåne, Kapstaden samt Stockholm. Samarbeten finns också i Buenos Aires i Argentina och Shimla i Indien
Plattformen i Göteborg är en etablerad och aktiv arena för hållbar stadsutveckling, där lokala parter kan mötas utanför de etablerade strukturerna.
– Göteborg är också den största plattformen och härifrån leds verksamheten centralt från kansliet som sitter här på Vasa – med Chalmers som värd för hela Centrumet. Sedan starten har Mistra Urban Futures haft över 120 projekt som involverat runt 800 personer.
Mistra Urban Futures arbetar med projekt på två nivåer: internationella jämförande projekt och lokala projekt. Även om städernas förutsättningar ofta skiljer sig åt finns det ett stort värde i det gemensamma, menar Ulrica Gustafsson:
– Exempel på gemensamma utmaningar är många, som migration, kultur och transporter. Vi kan också konstatera att lärdom aldrig går åt ett håll utan åt båda och vinsten är när vi lär av varandra.
Mistra Urban Futures jobbar alltid med verklighetsförankring, det är lite av deras signum. Exempel på ett lokalt projekt som Göteborgsplattformen varit del i är sajten klimatsemester.se: en kalkylator som hjälper dig räkna ut hur stor miljöpåverkan du kommer att bidra med under din semester samtidigt som du får praktiska tips för en mer hållbar semester.


Mistra Urban Futures kök är en mötesplats. Foto: Jan-Olof Yxell

Forskarskola, nätverk och föreläsningar för största möjliga nytta

För att utveckla svar på dagens och framtidens urbana utmaningar har Göteborgsplattformen startat Urban Futures, en öppen forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. Här samarbetar forskare från olika ämnesområden och discipliner med personer inom exempelvis offentlig förvaltning.
– Våra nätverk; Urban Food network, LärSUD, GoCreate, Forskarnätverket Urban Futures, Hållbar urban mobilitet och Klimatsmart semester är ett informellt sätt för dig att närma dig och dela kunskap kring komplexa problem, förklarar Ulrica Gustafsson.
För företag och organisationer på Chalmersområdet finns god möjlighet till löpande inspiration och ny kunskap inom hållbar stadsutveckling i Mistra Urban Futures regi.
– Vi arrangerar många events och föreläsningar på Chalmersområdet som riktar sig till akademin, offentlig verksamhet, politiken och företag. Mitt jobb som eventansvarig är just att föra vidare resultat från våra projekt som är av intresse för en bredare målgrupp.


Urban Futures, en öppen forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. Foto: David Jönsson

Hållbarhet inifrån och ut

Mistra Urban Futures har haft sina skräddarsydda lokaler i snart fyra år och utöver själva kansliet sitter även forskare. Dessutom frekventa besök av samarbetsparters som ofta lånar ytor vid gemensamma projekt.
– Det känns viktigt att vi sitter på en bra plats när vi ägnar oss åt hållbar stadsutveckling! Utanför finns ett bilfritt torg och roliga mötesplatser. Vårt kontor är möblerat med återvunna möbler, vi har fräscha, fungerande lokaler för breda samarbeten samt lokaler tillgängliga till våra event. För våra besökare sitter vi centralt till och vi själva har nära till akademin. Dessutom finns också bra och snabba kommunikationer med hyrcyklar, elbuss, buss och spårvagn alldeles utanför. Här på Chalmersområdet kan vi leva som vi lär, konstaterar Ulrica Gustafsson.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Mistra Urban Futures, deras projekt och nätverk:
https://www.mistraurbanfutures.org/