Ett Silicon Valley för hållbarhetsarbete

26 juni 2018

På Chalmersområdet i Johanneberg verkar IVL Svenska Miljöinstitutet, som genom forskning och konsultverksamhet arbetar de för att uppnå ett hållbart samhälle. Kunderna finns i hela världen men ett viktigt nätverk finns alldeles runt knuten.
– Vi flyttade hit för att komma närmare potentiella samarbetspartners inom akademin. Dessutom drar vi nytta av en allmänt kreativ miljö med en anda att driva utvecklingsorienterade projekt. Som att befinna sig i ett Silicon Valley-fenomen, säger Tomas Rydberg, gruppchef på IVL.


Tomas Rydberg, gruppchef på IVL

Institutet ägs av en stiftelse som styrs till hälften av staten och till hälften av näringslivet. Grundat 1966 – och som Sveriges första miljöforskningsinstitut bedrev IVL sin verksamhet innan Sverige hade en miljölagstiftning, ett miljödepartement och innan Naturvårdsverket fanns. IVL:s konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och i samverkan med sin forskning strävar de efter att omvandla vetenskap till verklighet och miljöproblem till möjligheter. De anlitas av kommuner, myndigheter och näringsliv, både för små och stora uppdrag. Industrins luft- och vattenvårdsfrågor var initialt IVL:s fokus.

Behov av bred spetskompetens

– I mitten av 1960-talet började miljöproblemen att bli alltmer påtagliga: döda sjöar, illaluktande utsläpp och svåra luftföroreningar i anslutning till industrier. Idag finns nya frågor och vårt uppdrag har breddats till att omfatta såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv, förklarar Tomas Rydberg.
Miljöfrågan har allmänt sett flyttat fokus till samhället och individens konsumtion. Begrepp som cirkulär ekonomi, hållbar produktion, livscykelanalys och miljömanagement kan sammanfatta de vardagliga utmaningarna för IVL. Därav behovet av en bredare samverkan mellan olika typer av spetskompetens.
– Vi springer kanske inte varje dag och träffar forskare på Chalmers, men det är onekligen behändigt att kunna träffa på personer som man kan ha nytta av i kaffekön.

Bryter ny mark med digitala möjligheter

Bredd och mångfald genom många perspektiv präglar även organisationen. På IVL arbetar miljöexperter, ingenjörer, samhällsvetare, ekonomer, arbetsmiljöforskare och beteendevetare; en tredjedel har doktorerat. Rätt team sätts ihop efter kundernas behov.
– Vi som sitter på Chalmersområdet arbetar aktivitetsbaserat i flexibla lokaler och i samverkan med andra hyresgäster och med närhet till akademin. En annan fördel är att vi har vårt kemilabb i huset här, säger Tomas Rydberg.
EU-forskningsprojekt är en stor och viktig del; och IVL är för tillfället involverade i ett trettiotal. De är även innovationspartner i projektet A Working Lab, bygget av ett innovativt kontorshus på södra Chalmers med inflyttning sommaren 2019. Ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med ett lågt CO2-avtryck och som bryter ny mark för digitala och intelligenta hus.
– Digitaliseringen, det uppkopplade samhället är ett viktigt forskningsområde för IVL. Här finns stora möjligheter för samhället och industrin. Ett aktuellt projekt är mätning av luftkvalitet i realtid med mätstationer kopplade till internet som görs tillgängligt till allmänheten i mobilen.


IVL drar nytta av en allmänt kreativ miljö med en anda att driva utvecklingsorienterade projekt.

Värdefulla nätverk

Tomas Rydberg är även kontaktperson för IVL inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret som är baserat hos Johanneberg Science Park. Ett intressant nätverk från skogsindustribolag, processindustrin, Chalmers och Göteborgs universitet. Tillsammans analyserar de branschens utmaningar och tittar på möjliga lösningar gällande resurseffektivitet, materialåtervinning och kompetensutveckling. Ett nätverk som visat sig värdefullt även i andra forum och sakfrågor.
– Även i andra sammanhang, inte minst rörande drivmedel och bioteknik så kommer tillgången till bred, samlad kunskap till nytta. Det är helt enkelt en kreativ miljö som smittar, avslutar Tomas Rydberg.

3 fördelar som etablerad på Chalmersområdet

  1. Närhet till relevant forskning och intressanta event
  2. Kreativ miljö med nätverk runt knuten
  3. Närhet till Chalmers studenter för input samt rekrytering av unik kompetens


Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om IVL och deras forskning och konsultuppdrag:
https://www.ivl.se/