Din hävstång för innovativ utveckling finns på Chalmersområdet

8 februari 2018

Företag som etablerar sig på Chalmersområdet får inte bara närhet till ett rikt ekosystem av kvalificerad forskning och studenter med experimentlusta. De får även tillgång till ett dynamiskt campus med testbäddar för hållbar utveckling.

– Utöver ett oslagbart nätverk och samarbetsmöjligheter erbjuder området företag levande testarenor där idéer och produkter kan testas med målet att de sedan ska kunna göra nytta i samhället, säger Jenny Forshufvud i programledningen för Five Star Campus.

Genom att skapa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle stimulerar Five Star Campus till utveckling av hållbarhetsprojekt av olika slag. En unik resurs, med uppgift att fånga upp pågående forskning och testprojekt för att synliggöra dem på campus för alla intressenter. Utöver Jenny ingår Alf-Erik Almstedt och Per Sunnergren i programledningen för Five Star Campus – spindeln i nätet för skapande och synliggörande av innovativa testprojekt. Högintressant för företag som vill få ut mesta möjligt av sin etablering på Chalmersområdet!
– Företagens medverkan är viktiga eftersom ett av våra uppdrag är att stärka forskningens nyttogörande. Vi arbetar proaktivt med att få in förslag från verksamma på området och utvecklar möjligheten för partners och externa aktörer att medverka, säger Per Sunnergren.

LEVANDE MILJÖ GER UNIK TESTBÄDD

Området är centralt beläget i Göteborg och har, till skillnad från många andra campus en naturlig koppling till staden och med människor utanför Chalmers som rör sig naturligt i området.
Det svåra är att få ny teknik att ta plats i verkliga miljöer. Chalmersområdet är ett väl sammanhållet område med ett fåtal, dedikerade fastighetsägare. Detta gör att vi kan facilitera och utveckla möjligheter att utföra tester som inte hade varit möjliga någon annanstans, förklarar Jenny Forshufvud.
Bredden samt mixen av stora och små testprojekt på området beskriver de som unik. Allt ifrån etablerade projekt som ”ElectriCity” med hållbara elbusslinjen 55 och HSB Living Lab till test av självkörande elektriska minibussar samt mobilladdning via nya solceller som testas i verkliga miljöer.

Five Star Campus

RÄTT MÅLGRUPP FÖR NÄTVERK

En av grundtankarna för Five Star Campus är att du på Chalmersområdet enkelt ska kunna koppla upp dig mot andra företag och den forskning som bedrivs – och att vardagen ska vara inspirerande. Five Star Campus jobbar generellt för att göra området till ett roligt område att verka i.

Du lär dig något nytt varje vecka; du deltar i seminarier och frukostar och har dessutom tillgång till en intressant målgrupp för dina egna event, säger Per Sunnergren.

 Dessutom finns morgondagen ledare och beslutsfattare i omedelbar närhet.
Här studerar ca 10 000 idérika, kvalificerade studenter som vill göra exjobb och få anställning på bra företag. Varje år examineras drygt 1000 studenter och går ut i världen och tar med sig sina positiva upplevelser. Är du etablerad på Chalmersområdet kan du faktiskt vara med och påverka vad de tar med sig, påpekar Jenny Forshufvud.

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Five Star Campus och testprojekt:
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/fivestarcampus/Sidor/default.aspx

Anmäl dig till seminariet på samma tema ”Chalmers som testbädd – Energifokus” den 16 mars kl. 7.30 på Sven Hultins plats 1-2, Göteborg.

https://www.johannebergsciencepark.com/evenemang/chalmers-som-testbadd-energifokus