Oberoende partner i fastighetsbranschen

6 juli 2017

Development Partner är ett av de första företagen att flytta in i JSP1. Företaget, som jobbar med att utveckla och genomföra samverkansprojekt inom bygg och fastighet, lämnade sitt traditionella kontor för att öppna upp för nya arbetssätt och konstellationer.

Som en oberoende partner i fastighetsutveckling arbetar Development Partner inom tre verksamhetsområden: genomförande, rådgivande och utveckla fastigheter med partners samt egen regi.

– Vår styrka är oberoendet. Den gör att vi kan ha olika roller. Vi kan ta uppdrag åt såväl byggherrar som hyresgäster i olika affärssammanhang och projekt, säger Martin Anderberg.

Sedan flytten har konjunkturen i kombination med ett allt starkare varumärke och en bra portfolio ökat tillväxten och medarbetarna har blivit fler.

– Jag tror att det är bra om vi som finns i huset påminner varandra om vilka kompetenser vi faktiskt har. Då kan alla bidra på olika sätt med sin kunskap och i förlängningen även få ekonomisk utväxling. Nyfikenhet och intresse av att hjälpa andra kan leda till affärer, säger Martin Anderberg.

www.developmentpartner.se