Chalmersområdets testbäddar stärker Göteborg som globalt centrum för innovation

10 juli 2018

– Vi samlas kring idéer för att bättre ta hand om den innovationskraft som finns och Johanneberg Science Park och Chalmersområdet är viktiga aktörer i arbetet, säger Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.
Tillsammans med sitt team arbetar hon för hållbar tillväxt genom att driva kluster- och innovationsutveckling i Göteborgsregionen. Det innebär att Chalmersområdet i Johanneberg med sina samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademin erbjuder intressanta möjligheter för företag att såväl verka som nätverka och utvecklas innovativt.
– Vi arbetar för bättre samordning och mer erfarenhetsutbyte – och för att små och medelstora företag får ta del av verksamheten.


Foto: Barry Li

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i hela regionens näringsliv, genom kunskap, kontakter och mötesplatser för samverkan. De representerar 13 kommuner i regioner.
– Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i regionen. Vår roll är att skapa gemensam kunskap för gemensamma lösningar och på så sätt kunna locka hit såväl människor som nya företag och forskningsområden, säger Maria Strömberg.

Bidrar till utbildningar som näringslivet efterfrågar

Målet är att skapa nya, kommersiella affärsmöjligheter och ta tillvara och sprida innovationskraft.
– Vi lyssnar på företagens behov! Det är kärnan i alla våra initiativ; oavsett om det rör tillväxt, investeringar eller innovationsutveckling. I våra klustersamarbeten handlar det om att först lyssna och förstå, därefter skapa förtroende och hjälpa människor att hitta rätt och prata med varandra och på sätt skapa unika samarbetsmöjligheter, förklarar Maria Strömberg.
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för näringslivet och här kan Business Region Göteborg påverka utbildningar efter näringslivets behov samt bidra till att skapa relevanta KY-utbildningar som täcker nya behov.

Målet är en hållbar lönsam region

Politiskt har Göteborg ambitionen att vara en hållbar stad där näringslivet kan påvisa god och hållbar tillväxt som leder till nya jobb – samt vara en av världens mest nytänkande stad. Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. – Här samlas vi kring idéer för att bättra ta hand om den innovationskraft som finns och Johanneberg Science Park och Chalmersområdet är viktiga aktörer i arbetet, säger Maria Strömberg.
Genom verksamheten Green Gothenburg som drivs av Business Region Göteborg genomförs årligen studiebesök med 50 delegationer per år. Närmare 800 personer från ett 30-tal länder får regionens lösningar för klimat och miljö presenterade för sig med givande efterföljande diskussion.
– Detta nätverk innebär stora affärsmöjligheter för företag via export av lösningar som först testats lokalt i testbädd och därefter kunnat utvecklas till kompetenta produkter och tjänster.


Foto: Motsphoto, Chalmers, Göteborg & Co, RISE

Fokus på kollektiva innovationsförmågan

I Göteborgsområdet finns ett sextiotal testbäddar, virtuella eller reella testmiljöer där företag, akademin, forskningsinstitut och offentlig verksamhet samarbetar för att testa idéer, produkter, tjänster eller processer. Även på EU-nivå läggs arbete på att utveckla gemensamma testbäddspolicys. Regionen är Sveriges testbäddstätaste men Maria vill att den ska bli ännu bättre:
– Många testbäddar är idag projektfinansierade, och när projektet är över finns teknik, kunskap och infrastrukturer som skulle kunna användas vidare. Om inte detta görs riskerar kunskap att tappas.
Business Region Göteborg vill fokusera på den kollektiva innovationsförmågan: samla kompetens från många områden vilket i nästa steg kan locka fler företag och fler forskare med mer erfarenhet och ny kompetens.
– Den kunskap som genereras i testbäddarna behöver vi generellt sett bli bättre på att omhänderta och använda när exempelvis krav i upphandlingsunderlag ska formuleras. Detta för att offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma goda förändringar i staden, säger Maria Strömberg.

Utvecklas på Chalmersområdet

Listan på exempel på testbäddar är lång och spännande och här finns stora möjligheter för nya aktörer att ta plats.
– Vi kan se att små och medelstora företag kan ha svårt att hitta sin plats i sammanhanget men vi vill bana väg för dem med nya framtida samarbetspartners och utvecklingsmöjligheter och varför inte på Chalmersområdet?

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet:
https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/

Läs mer om Business Region Göteborg och deras erbjudande, projekt och aktuella testbäddar:
https://www.businessregiongoteborg.se/