Boid skapar design i teknikens framkant

7 juli 2017

Idén att starta eget föddes ur en tuff arbetsmarknad. Ett första uppdrag från Chalmers Industriteknik (CIT) ledde till att Boid blev ett dotterbolag till CIT. Sedan har det rullat på. Nu finns Boid representerat på London Museum of Science. 
Efter att ha gjort exjobb på Semcon var Anton Grammatikas färdig med sin utbildning i teknisk design på Chalmers 2009. Men arbetsmarknaden var vid tillfället kärv och det vimlade inte av utannonserade jobb.

Tillsammans med kursaren Mikael Sundgren bestämde han sig för att starta en produktdesignstudio. När de letade efter ett lämpligt kontor kom de i kontakt med Chalmers industriteknik.

– Först fick vi i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla ett visualiseringsverktyg för arkitekter. När det var klart frågade den dåvarande vd:n om vi kunde tänka oss att bli ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik. Och det kunde vi, säger Anton Grammatikas som nu är vd på Boid.

CIT är en stiftelse som funnits i 30 år och har uppgiften att fungera som en brygga mellan akademi och industri. Hälften av de cirka 80 anställda är disputerade och deras främsta uppgift är att bistå intresserade företag med avancerad konsultkunskap inom avancerad teknologi.

CIT:s i dag tre dotterbolag har operativa roller i olika företagsprojekt. För Boid ligger fokus på tre områden: fysisk produktdesign, digital produktdesign och visuell kommunikation.
Det sistnämnda handlar främst om att illustrera och animera forskning och teknik, vilket sker i samarbete med forskare på Chalmers.

– Ett exempel på ett kommunikationsuppdrag är en 3D-modell i entrén på JSP1. Om CIT sysslar med att koppla samman högskola och näringsliv på ett mer övergripande plan, så är Boid:s huvuduppgift att knyta ihop den nya teknik som forskare och företag tar fram med slutanvändare.

– Vi gestaltar och visualiserar forskning och ny teknik i form av produkter och tjänster. Helst på ett sätt så att användaren rent intuitivt förstår hur produkten fungerar, säger Anton Grammatikas.

Samspelet mellan teknik och människa är ett motto som vägleder medarbetarna på Boid. Och vill man dessutom jobba i frontlinjen är det förstås ingen nackdel att ha nära till många forskare inom just teknologi.
– En sak som gör oss unika som designstudio är att vi arbetar relativt mycket med forskningsfinansierade projekt. Ungefär 40 procent av uppdragen har forskningsanknytning och 60 procent är mer rena industriuppdrag, säger Anton Grammatikas. Att jobba tillsammans med forskare genererar mycket kunskap som vi sedan kan använda i industriprojekt, säger Anton Grammatikas.

Vinnova, Energimyndigheten, EU och Västra Götalandsregionen är exempel på forskningsfinansiärer från offentlig sektor. Inom det privata näringslivet har Boid gjort jobb åt bland andra SCA, Gunnebo och Fingerprint Cards. 

Kreativitet, designperspektiv och konceptuellt tänkande är viktiga byggstenar i Boid:s arbetsprocess.

– Helst ska vi kunna gestalta produkten innan den finns och beskriva den för uppdragsgivaren. Produktdesign ska hjälpa kunden att bredda sig, säger Anton Grammatikas.

Vi har skaffat oss bra kontakter under de här åren. Alltfler vet vad vi kan tillföra i olika projekt. Jag tror att om ett företag gör saker rätt, så ökar förtroendet för det. Det leder till större projekt och större kunder, säger Anton Grammatikas.
Kontakter och relationer är också en viktig orsak till att Boid har valt att stanna kvar på Chalmersområdet:

– För oss är läget jätteviktigt. Vi har funderat på att flytta till mer centrala lokaler, men är involverade i så många projekt här att det vore väldigt opraktiskt. Dessutom hjälper närheten till Chalmers vårt varumärke. Plus att företagen här hjälper varandra. Det finns en positiv atmosfär och är väldigt prestigelöst.

Därför är strategin att stanna kvar.

www.boid.se